نصب و راه اندازی انواع سیتم های ویدئو کنفرانس و کلاس مجازی
  • نصب و راه اندازی سرور ادوبی کانکت جهت کلاس مجازی Adobe Connect
  • نصب و راه اندازی سرور بیگ بلو باتن جهت کلاس مجازی BigBlueButton
  • نصب و راه اندازی سرور اسکایپ جهت ویدئو کنفرانس Skype
  • نصب انواع پرده های نمایش جهت ویدئو کنفرانس
  • نصب و راه اندازی انواع دوربین های حرفه ای و چرخشی جهت ویدئو کنفرانس
  • راه اندازی انواع کلاس آموزشی جهت اساتید و معلمان

راه اندازی کامل نرم افزاری و سخت افزاری کلاس مجازی و ویدئو کنفراس