نصب و راه اندازی سامانه ارتباط با مشتريان CRM
  • نصب و راه اندازی سامانه ارتباط با مشتریان CRM
  • ارتباط سامانه ارتباط با مشتریان با سامانه تلفنی ویپ
  • نصب و آموزش سامانه ارتباط با مشتریان وی تاگر
  • نصب انواع پرده های نمایش جهت ویدئو کنفرانس
  • نصب و راه اندازی انواع دوربین های حرفه ای و چرخشی جهت ویدئو کنفرانس
  • راه اندازی انواع کلاس آموزشی جهت اساتید و معلمان

نصب و راه اندازی سامانه ارتباط با مشتريان CRM